و مزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون
خطبه ۶۳ نهج البلاغه یِ حضرت علی (ع)

در تشویق به عمل صالح

 

از خداى بترسید ، اى بندگان خداى . و پیش از آنکه مرگتان فرا رسد دست به اعمال صالح زنید و با نعمت ناپایدار دنیا ، ثواب ابدى آخرت را به دست آورید . بار سفر بربندید ، که این سفر را به اصرار از شما خواهند . مهیاى مرگ باشید ، که بر سرتان سایه افکنده است . از آن جماعت باشید ، که چون بر آنان بانگ زنند بیدار مى‏شوند و مى‏دانند ، که دنیا جاى درنگ نیست . از این رو ، دنیا را داده‏اند و آخرت را به عوض گرفته‏اند . خداوند سبحان شما را به عبث نیافریده و به هر حال خود رها نکرده است .

میان شما و نعمت بهشت و آتش دوزخ فاصله‏اى جز مرگ نیست ، مرگى که بى‏تردید آمدنى است . و چه کوتاه است مدت عمر تو ، زیرا از گذشت لحظه‏اى ، مى‏کاهد و از رفتن ساعتى ، بنیادش درهم مى‏ریزد . غایبى که گذشت شب و روز به اصرار فرا مى‏خوانندش شتابان بازخواهد گشت . قاصدى که با بشارت رستگارى یا تهدید شوربختى از راه مى‏رسد ، سزاوار است ، که با نیکوترین توشه پذیرایش شوى . [ پس ، از این جهان توشه آخرت بردارید تا خود را از عقوبت روز جزا در امان نگه دارید . ] بنده‏اى از پروردگار خود مى‏ترسد ، که خود به اصلاح حال خویش پردازد و پیش از مرگ توبه کند و بر خواهشهاى نفس خود پیروز گردد . زیرا اجل چهره فرو پوشیده و آرزوها فریبنده و شیطان مهیا و در کمین است تا گناهان را در چشم او بیاراید و به ارتکاب معاصى برانگیزاندش . شیطان آدمى را به توبه امیدوار سازد و او ، بدین وسوسه ، هر بار توبه را به تأخیر اندازد ، تا بناگهان مرگ بر او هجوم آورد ، در حالى که ، از خیال مرگ غافل است . اى حسرتا بر کسى که دستخوش غفلت گردد و روز قیامت زندگى دنیوى او بر ضد او گواهى دهد و زیستن در این جهان او را به شقاوت کشاند . از خداوند سبحان مى‏خواهم ، که ما و شما را در زمره کسانى قرار دهد که نعمت دنیا سرمستشان نمى‏سازد و هیچ هدفى آنان را از فرمانبردارى پروردگارشان باز نمى‏دارد و مرگ سبب پشیمانى و اندوهشان نمى‏شود .

۱۳۸٦/۱۱/۱٩ - علی | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

خوش آمدید
علی


تماس با ما


مطالب پیشین

RSS Feed


add to google bookmarks
add to yahoo bookmarks
add to msn bookmarks
add to my feedster
Subscribe with Bloglines
add to netvibes
add to live

اخبار هک و امنیت