خطبه ۶۲ نهج البلاغه یِ حضرت علی (ع)

در نکوهش دنیا

بدانید ، که دنیا سرایى است که کس از گزند آن در امان نماند ، مگر به اعمال نیکى که هم در دنیا به جاى مى‏آورد . رهایى نیست براى کسى که در انجام دادن اعمال ، همه همتش دنیا باشد . اهل دنیا گرفتار دنیا شده‏اند تا امتحان خود را بدهند . آنچه از دنیا ، براى دنیا ، مى‏گیرند ، باید که واپس نهند و حساب آن پس دهند . و آنچه از دنیا براى توشه آخرت مى‏گیرند ، چنان است ، که آن را پیشاپیش فرستاده‏اند و در آن جهان از نعمت آن بهره یابند . دنیا در نزد خردمندان همانند سایه زوال ظهر است ، که هنوز گسترده نشده ، روى به کوتهى نهد و هنوز افزون نشده ، نقصان پذیرد .

/ 0 نظر / 27 بازدید